Què oferim

Reimagina la teva tecnologia educativa

Anàlisi i diagnòstic de la tecnologia educativa

La tecnologia i, especialment, la tecnologia educativa, ho està mediant tot, i està evolucionant molt ràpidament. I anirà més enllà dels dispositius o plataformes actuals.

Es tracta de fer una anàlisi i diagnòstic de la tecnologia educativa disponible a la institució i de l’ús majoritari que se’n fa en el procés d’ensenyar i aprendre, en contrast amb les tendències internacionals de canvi i innovació tecnològica aplicades a l’educació que hem observat i monitorat, elaborar un conjunt de propostes i recomanacions per establir un pla de millora i continuar avançant en la tecnologia educativa i el seu ús, amb prioritats a curt, mitjà i llarg termini.

Reimagina la teva tecnologia educativa

Tendències d’innovació.

Hem identificat un conjunt molt important de tendències d’innovació i canvi a les institucions educatives a tot el món. Aquestes tendències internacionals són gràcies a la feina que hem fet a més de 15 països i amb prop de 50 institucions educatives, a més de la nostra participació en congressos i la nostra tasca permanent de monitoratge d’innovació i experiències de canvi.

Descarrega el dossier de la solució

    Experiències d'èxit

    Àmbits
    Àmbits