Innova la teva institució educativa

La teva IES està preparada per evolucionar i afrontar els reptes del futur? La teva IES està preparada per evolucionar i afrontar els reptes del futur? La teva IES està preparada per evolucionar i afrontar els reptes del futur? La teva IES està preparada per evolucionar i afrontar els reptes del futur? La teva IES està preparada per evolucionar i afrontar els reptes del futur? La teva IES està preparada per evolucionar i afrontar els reptes del futur?

Busques innovar el teu model educatiu per oferir una experiència més significativa al teu alumnat? Necessites avaluar i actualitzar el teu model educatiu?

És hora de revisar el model actual, veure’n el grau d’implantació i redefinir els objectius i mètodes del nostre procés actual d’ensenyar i aprendre.

El model educatiu d’una escola és, amb tota seguretat, el document, el plantejament i la proposta més important de la institució. Tanmateix, si no s’actualitza i es contrasta, i si en desconeixem el grau d’implantació, pot perdre una gran part de la seva utilitat i raó de ser.

Experiències d’èxit

Àmbits
Àmbits