Què oferim

Coneix el perfil de l’alumnat

Una eina per avaluar els perfils educatius

Hem desenvolupat una eina per avaluar els perfils educatius de sortida de l’alumnat basada en les anomenades habilitats toves (soft skills) i les competències transversals. Aquesta eina s’anomena SKILLS-in-ONE.

Obtenir aquest coneixement és crucial per impulsar una transformació educativa basada en dades i evidències. Per això, proposem una acció que ens aporti informació externa i científica sobre el perfil de sortida actual de l’alumnat en finalitzar a la nostra institució (curs terminal).

L’autopercepció de l’alumnat.

Utilitzarem una eina validada que es basa en l’autopercepció de l’alumnat per identificar les característiques bàsiques del seu perfil de sortida, i el contrastarem amb el que hagi definit la teva institució.

Descarrega el dossier de la solució

    Experiències d'èxit

    Àmbits
    Àmbits