Què oferim

Innova el teu model educatiu

Actualitzar el teu model educatiu actual

El model educatiu d’una institució és el document, el plantejament i la proposta més importants del centre. Tanmateix, si no s’actualitza i es contrasta, i si en desconeixem el grau d’implantació, pot perdre una gran part de la seva utilitat i raó de ser.

Es tracta d’identificar els elements essencials del teu model educatiu actual, diagnosticar-ne les fortaleses i debilitats, avaluar-ne la implementació efectiva a l’aula i contrastar-lo amb les tendències internacionals d’innovació i canvi dels nous models educatius que emergeixen al món.

Innova el teu model educatiu

Reformulació d’un nou model.

A més, si cal, podem acompanyar-te en la reformulació del nou model educatiu, així com en la planificació de la seva concreció i avenç mitjançant prototips i experiències avançades de canvi a la teva institució.

Descarrega el dossier de la solució

    Experiències d'èxit

    Àmbits
    Àmbits